Співпраця академічної спільноти та здобувачів вищої освіти – вимога часу

  • Дата публікації: 22.09.2020

Одним із невід’ємних складників забезпечення якості освітніх програм є активна співпраця здобувачів вищої освіти та академічної спільноти. Саме тому, 22 вересня відбулася відеоконференція за участі гаранта підготовки молодших бакалаврів освітньої програми «Економіка» доцента Віталія Стойки, завідувача кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Олександра Кірдана, доцентів: Олени Гарник, Вячеслава Мельника, Євгена Підлісного, Анатолія Бержаніра, Світлани Ткачук, Наталії Гвоздей, Максима Барвінка та здобувачів початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка».

Під час відеоконференції з’ясовано низку актуальних питань щодо змісту освітньої програми та графіку навчального процесу; задоволеності здобувачів вищої освіти рівнем викладання та перспектив подальшої їхньої професійної підготовки за освітньою програмою; окреслено особливості організації дистанційної освіти з використанням освітніх платформ тощо.

 У результаті зустрічі викладацьким персоналом, долученим до реалізації освітньої програми, та здобувачами вищої освіти окреслено шляхи удосконалення освітнього процесу.

Міні галерея


Травень
Липень