Академічна доброчесність – шлях до захисту інтелектуальної власності науковців

  • Дата публікації: 29.04.2020

Освіта і наука є основою для розвитку будь-якого суспільства. Слідування принципам академічної доброчесності як основи права інтелектуальної власності у вітчизняній науці є невід’ємною складовою цього розвитку, особливо в умовах входження України до європейського освітнього простору.

Як члени академічної спільноти, науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини мають право на вільний вибір наукових інтересів, який знаходить прояв у значній кількості публікацій на широке коло економічних та споріднених міждисциплінарних тем. Серед здобутків наших науковців лише за останні п’ять років 416 наукових праць, з яких 45 статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, тоді як не так давно почала набувати поширення традиція отримання охоронні документи на свої публікації.

Значна кількість охоронних документів нині є свідченням спроможності науково-педагогічних працівників Інституту відповідально розпоряджатися академічною свободою та дотримуватись високих етичних стандартів академічної поведінки. Саме це стало запорукою забезпечення збереження унікальності отриманих результатів досліджень та різноманітних наукових матеріалів як предметів інтелектуальної власності дослідників та відповідного інтелектуального здобутку Університету.

Для подальшої популяризації принципів академічної доброчесності в Інституті на 2020 р. та наступні роки заплановано проведення низки заходів для студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

Квітень
Червень