Сучасні інформаційні технології управління бізнесом в освітньому процесі ННІ економіки та бізнес-освіти

  • Дата публікації: 11.10.2019

Важливою складовою сучасної вищої освіти є використання сучасних інформаційних систем і технологій в навчальному процесі, адже це якнайкраще сприяє формуванню конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Кафедрою фінансів, обліку та економічної безпеки приділяється особлива увага формуванню практичних навичок використання сучасного програмного забезпечення у майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку. Під час занять з дисципліни «Автоматизація економічних процесів» студенти навчаються роботі з сучасною комп’ютерною програмою «1С: Бухгалтерія 8.2» під керівництвом досвідченого викладача, професора кафедри Тетяни Демченко.

Навчання в режимі роботи фахівця за автоматизованим робочим місцем, на якому налаштована бухгалтерська комп’ютерна програма, надає здобувачу вищої освіти можливість попрацювати в реальному світі бухгалтерського обліку – з його господарськими операціями, первинними документами, бухгалтерськими проводками.

Такі можливості відкриваються і перед слухачами курсів з бухгалтерського обліку та використання програми «1С: Бухгалтерія 8.2», що проводяться на базі ННІ економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Можливість такого пізнання навчить їх швидко приймати рішення, володіти ситуацією та реалізувати себе як фахівців у світі сучасного бухгалтерського обліку.

Міні галерея


Травень
Липень