Інноваційні методи навчання у підготовці фінансистів ННІ економіки та бізнес-освіти

  • Дата публікації: 27.09.2019

   Сучасна концепція вищої освіти орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних інтегрувати теоретичні знання і практичні уміння в цілісну систему, володіти новими технологіями. Відповідно до реалій часу в ННІ економіки та бізнес-освіти УДПУ імені Павла Тичини впроваджується широке коло інноваційних методів навчання.
   Так, під час проведення лекційних занять з дисципліни «Гроші і кредит» доцент Наталія Гвоздєй використовує інтерактивні методи навчання, серед яких «Presentatsons», «Дебрифінга», «Лекція за участю студентів».
   «Застосування таких методів навчання сприяє покращенню комунікаційних навичок та навчає аналізувати інформацію, в результаті чого зникають внутрішні обмеження пам’яті, а також формує дружню атмосферу на занятті», – зауважила студентка другого курсу Олена Кучеренко.
   Впровадження інтерактивних технологій проведення лекцій – це, звичайно, крок уперед у навчальному процесі, де міжособистісна взаємодія та діалог суб’єктів навчального процесу спрямовані на осмислену і продуктивну діяльність студентів, а набуті знання допоможуть в майбутньому їм більш ефективно вирішувати професійні завдання.

Міні галерея


Червень
Серпень