Особливості оформлення бібліографічного списку References у наукових публікаціях

  • Дата публікації: 25.04.2017

19 квітня, в рамках заходів, приурочених до Дня Науки, на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти відбувся методичний семінар «Особливості оформлення бібліографічного списку References у наукових публікаціях». Професорсько-викладацький склад, аспірантів і студентів інституту з основними вимогами Elsevier’s Standard Reference Style та Springer Reference Style щодо оформлення списку наукових публікацій ознайомив доцент Микола Білошкурський, заступник завідувача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки з наукової роботи.

Необхідність подібних заходів в університеті зумовлюється сучасними реаліями та урядовими вимогами до дисертаційних досліджень і вчених звань. Зокрема, згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 р. № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», до подання кандидатської дисертації у спецраду для захисту необхідно опублікувати щонайменше 1 статтю в іноземному науковому журналі або у вітчизняному, внесеному до міжнародних науково-метричних баз даних. Для докторської дисертації таких публікацій має бути не менше 4. Крім того, згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» (зі змінами від 03.03.2017 р.), для працівників вищих навчальних закладів, які є здобувачами вченого звання професора, необхідно опублікувати не менше 2 статей, а доцента – не менше 1 статті у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, які не є перекладами з інших мов.У ході методичного семінару Микола Васильович показав присутнім головні відмінності в оформленні бібліографічного списку References для книг, тез доповідей на конференціях і статей (у мас-медіа та наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних), залежно від кількості співавторів, наявності редактора та мови тексту. Крім того, доповідач розкрив специфіку оформлення бібліографії веб-сторінок, багатотомних видань, дисертацій і авторефератів, законодавчих та нормативних актів, стандартів і патентів.Примітно, що методичний семінар став особливо актуальним для аспірантів, оскільки саме Elsevier’s Standard Reference Style та Springer Reference Style стали рекомендованими стилями оформлення списку наукових публікацій у дисертаціях на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук, згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

Міні галерея


Травень
Липень