Науково-методичний семінар «Новітні інформаційні технології в бізнесі, освіті»

  • Дата публікації: 28.04.2017

21 квітня на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти було проведено науково-методичний семінар «Новітні інформаційні технології в бізнесі, освіті», на якому обговорювалися сучасні тенденції запровадження і використання корпоративних інформаційних систем в бізнесі та освітній сфері.

В рамках семінару було обговорено комплекс актуальних питань:

З доповіддю на тему: «Новітні комп’ютерні технології» виступив Костенко Ілля Миколайович, завідувач магазину комп’ютерної техніки «Батон». В своїй доповіді розповів про особливості та необхідність використання сучасних комп’ютерних систем як в бізнесі, так і в повсякденному житті.

Петренко Анатолій Андрійович, начальник інформаційно-обчислювального центру УДПУ імені Павла Тичини, під час своєї доповіді «Корпоративні інформаційні системи», поділився досвідом впровадження сучасних інформаційних технологій на підприємствах різних форм власності, та вказав на переваги використання таких технологій: підвищення продуктивності праці, полегшення процесу прийняття управлінських рішень та ін.

Під час доповіді «Використання інформаційних систем в обліку і звітності суб’єктів господарювання» Станчук Сергій Петрович, провідний спеціаліст виконавчого апарату інноваційного бізнес-інкубатору УДПУ імені Павла Тичини, зауважив, що сучасні підприємства прагнуть до здешевлення та прискорення всіх процесів, зокрема обліку і звітності, саме тому вкладають кошти у впровадження та оновлення автоматизованих систем обліку та звітності, а також навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації своїх працівників.

Під час виступу Білошкурського Миколи Васильовича, к. е. н., доцента кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки УДПУ імені Павла Тичини, на тему: «Використання табличного процесора Excel у фінансових розрахунках», обговорювались питання використання табличного процесора Excel як програми обліку та планування на малих підприємствах.

За результатами обговорення питань учасники семінару визначили, що для забезпечення якості бухгалтерського обліку та ефективності корпоративного управління необхідно впроваджувати автоматизовані інформаційні системи в практику функціонування бізнес-структур та освітніх установ, а також забезпечувати їх оновлення та розвиток.

Міні галерея


Січень
Березень