Туризм – пріоритетна галузь світового господарства XXIст.

  • Дата публікації: 03.02.2017

Україна володіє значним природним потенціалом для розвитку внутрішнього та  міжнародного туризму, а отже є усі передумови, щоб увійти до найбільш розвинених, у туристично-рекреаційному відношенні, країн світу.

Туризм  – це той вид діяльності, який переживає стрімкий злет, адже кількість подорожуючих з кожним роком зростає, а отже і якість обслуговування туристів повинна підвищуватися. У зв’язку з цим,  велика роль покладається на досвідчених фахівців у галузі туризму та індустрії гостинності.

Динамічний розвиток туристичної галузі як в Україні, так і у світі ставить високі вимоги до рівня підготовки кадрів для туристичного ринку.  

Готуючи фахівців для ринку туристичних послуг України ННІ економіки та бізнес-освіти забезпечує викладання дисциплін не тільки теоретичного змісту, а й поєднує їх із практичним досвідом роботи. Студенти мають можливість під час навчання оволодіти сучасними інформаційними, комунікативними технологіями, вивчити іноземні мови та набути практичних навичок під час проходження різних видів практики (як в Україні так і за її межами) для успішної роботи у галузі  туризму.

Усіх, хто бажає отримати вищу освіту у сфері обслуговування за спеціальностями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, запрошуємо на навчання!!!

Міні галерея


Травень
Липень