Проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент».

  • Дата публікації: 06.02.2017

6 лютого 2017 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №66-А від 02.02.2017 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини розпочала свою роботу експертна комісія у складі д.е.н., професора Левченка Олександра Миколайовича, проректора з наукової роботи Кіровоградського національного технічного університету, професора кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності та д.е.н., професора Назарової Галини Валентинівни, завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент».

Строк роботи експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі – з 6 по 8 лютого 2017 року включно.

Червень
Серпень