Економіст – професія нової епохи

  • Дата публікації: 31.01.2017

Минуло вже сто років з тієї події, яка багато в чому визначила розвиток сучасної профорієнтації. 1908 року американський вчений Ф. Парсонс запропонував на перший погляд логічну модель професійного вибору. На його думку, достатньо «вирахувати» людину за допомогою «хитрих» тестів, дізнатися про вимоги кожної професії, а потім організувати зустріч людини з професією, яка «підходить». І тоді всім буде добре… Якби ж все було так просто.

Світ професій надзвичайно динамічний та мінливий. Кожного року з’являється близько 500 нових професій. Разом з тим багато з професій сьогодні «живуть» лише 5‑15 років, а потім або «помирають», або ж змінюються настільки, що їх важко впізнати.

На сьогодні професія економіста є актуальною та престижною. Глобальна переорієнтація економічної системи занурила нас у глибоку кризу, необмежену кількістю проблем, оточуючих її: адміністрація, міжнародні відносини, внутрішня та зовнішня політика, демос, екологія… вирішення проблем для підняття матеріального та духовного життя суспільства – першочергове завдання як для країн в цілому, так і для кожного «я» зокрема.

Бажаючи дізнатися, що за професія економіст, хто це і чим він займається, варто звернутися до поняття «економіка».

Економіка – це наука, яка вивчає господарську діяльність і все, що з нею пов’язано. Таким чином, професія економіст передбачає вивчення, аналіз і прогнозування господарської діяльності конкретного суб’єкта економіки. Саме економісти відповідають за фінансову ефективність роботи підприємства.

Чим займається економіст? Економіст здійснює економічний аналіз господарської діяльності організації, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів. Виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для проведення робіт (послуг), досліджень і розробок в освоєнні нової техніки і технології.

До особистих якостей, якими повинен володіти економіст відносяться:

‑ Уміння аналізувати великий обсяг інформації.

‑ Гарна пам’ять.

‑ Висока концентрація уваги.

‑ Терпіння.

‑ Комунікабельність.

‑ Організаторські здібності.

Основні завдання економіста:

‑ аналіз облікової та звітної інформації з метою прийняття господарських рішень і отримання оцінки ефективності функціонування об’єктів підприємства;

‑ прогнозування економічних явищ і процесів;

‑ організація роботи з обліку наявності та руху активів, зобов’язань і капіталу, визначенню результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства;

‑ практичне застосування принципів і правил аудиту основних господарських операцій;

‑ участь у плануванні господарської діяльності підприємства;

Основні види професійної діяльності фахівця:

‑ обліково-аналітична;

‑ контрольно-ревізійна;

‑ аудиторська;

‑ консалтингова;

‑ організаційно-управлінська;

‑ нормативно-методична.

До економіста дуже високі вимоги. Він повинен володіти солідним теоретичним багажем: розбиратися в законах економічної науки і законах розвитку суспільства як такого; вміти аналізувати статистичні дані і давати їм вірну інтерпретацію; вміти мислити не просто відповідно до законів логіки, але і володіти даром екстраполяції – поширення висновків з сьогоднішніх даних на майбутній розвиток ситуації з урахуванням дії всіляких постійних і тимчасових факторів.

Специфіка професії.

Інформаційні технології, що увійшли в наше життя, не могли не накласти свого відбитку на роботу фахівців цього напрямку. Спеціальні комп’ютерні програми, з одного боку, суттєво полегшують працю економіста, але з іншого – вимагають підвищеної комп’ютерної грамотності. Тому, вивчення інформатики як бази, необхідної для освоєння різних прикладних програм, також є неодмінною складовою частиною освіти майбутнього економіста.

Економісту потрібні знання англійської мови. Грамотний економіст, де б він не працював, зобов’язаний знайомитися зі спеціальною літературою, а вона в основному з’являється англійською. Знання ще однієї іноземної мови, наприклад німецької або французької, також всіляко вітається.

Міні галерея


Травень
Липень