Захист звітів з виробничої практики студентами ІV курсу напряму підготовки «Туризм»

  • Дата публікації: 22.12.2016

Після завершення практики у студентів ІV курсу напряму підготовки «Туризм» відбувся захист звітів.

Метою виробничої практики є: поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань і набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи в галузі управлінської, планово-економічної, маркетингової діяльності, опанування організаційно-технологічними процесами, що відбуваються на туристичних підприємствах; набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах в сучасних умовах.Виробнича практика, організована кафедрою технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи пройшла успішно та у зазначені терміни.

По завершенню проходження практики студенти підготували звіти, в яких представили детальну й всебічну характеристику діяльності туристичних підприємств. Так, студентам потрібно було проаналізувати фінансовий стан та результати діяльності підприємств, з’ясувати їх організаційну структуру й систему управління, охарактеризувати маркетингову діяльність, специфіку надання туристичних послуг.

Для проведення захисту було сформовано комісію у складі заступника директора з навчальної роботи к.е.н., доцента Пачевої Н.О., заступника директора з практики к.е.н., доцента Король І.В., завідувача кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи к.е.н., доцента Поворознюк І.М. Керівник виробничої практики – к.е.н., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Осьмьоркіна Н.М.

Комісія високо оцінила оформлення звітів про проходження практики. Студенти захистили звіти на належному рівні, що говорить про високий ступінь фахової підготовки.

 

Міні галерея


Травень
Липень