Науково-методичний семінар «Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні. Захист прав споживачів»

  • Дата публікації: 13.12.2016

У сучасних умовах розвитку виробничих потужностей і виробничих відносин суспільства, зміни структури організації й здійснення діяльності по виробництву продукції, робіт і послуг, що задовольняють потреби даного суспільства, адекватно повинні змінюватися і юридичні норми, що регулюють господарську діяльність підприємств.

Це пояснюється тим, що безпосереднім об’єктом впливу цих норм є різноманітні суспільні відносини, що виникають у процесі господарської діяльності в різних сферах економіки, включаючи купівлю-продаж засобів виробництва, оренду виробничих комплексів, інвестиційні й інноваційні процеси, технічне переоснащення виробництва й відновлення його технологій, перевезення вантажів різними видами транспорту, зовнішньоекономічні зв’язки та інше.

Правового регулювання потребує також ринкова інфраструктура, до складу якої включають банківську справу, обіг цінних паперів, захист економічної конкуренції, страхування комерційної діяльності.

Головною метою науково-методичного семінару «Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні. Захист прав споживачів» стало аналіз окремих аспектів теорії підприємницького права; набуття вмінь аналізу практики застосування фінансового законодавства, законодавчого регулювання захисту прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів фінансових правовідносин, формування системи теоретичних і практичних знань у галузі підприємницького права як окремої ланки правознавства, про законодавчі та інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї сфери суспільних відносин.

Травень
Липень