Спільне засідання наукових гуртків студентського наукового товариства

  • Дата публікації: 01.06.2016

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.Ці завдання повністю реалізуються в діяльності студентських наукових гуртків кафедри маркетингу та управління бізнесом, які стали невід’ємною складовою студентської наукової роботи. В зв’язку з цим, нещодавно за ініціативи студентів та підтримки викладачів кафедри відбулося спільне засідання гуртків „Управління інноваційною діяльністю” (керівник – доцент Богашко Олександр Леонідович) та „Маркетингові дослідження як складова вивчення потреб споживачів” (керівник – доцент Білошкурська Наталія Володимирівна).В даний час професія менеджера є однією з самих затребуваних на ринку праці. Саме тому тематикою спільного засідання студентських наукових гуртків обрано: „Сучасні напрямки розвитку менеджменту в Україні”. Мета засідання – обговорення теоретичних питань і практичних рекомендацій стосовно розвитку менеджменту на сучасному етапі та підвищення ефективності управління в Україні. Під час засідання було заслухано доповіді студентів на вище згадану тематику. Зокрема, Венгер Анна розповіла про діяльність та історію успіху п’яти найбільш високооплачуваних топ-менеджерів світу; Штремель Вікторія визначила і систематизувала фактори, які впливають на формування менеджменту в Україні; доповідь Руденко Марини стосувалася дослідження актуальних питань та паралелей розвитку менеджменту в Україні і за кордоном; Члек Вікторія розповіла про особливості мотивування працівників вітчизняних підприємств з подальшим прогнозуванням даних процесів; цікавою та змістовною була розповідь Ткач Анастасії про вдосконалення механізму управлінської діяльності за умов використання переваг Тайм-менеджменту.Студенти виявили високий рівень зацікавленості питаннями сучасного менеджменту та управлінською діяльністю в Україні, що підтвердилось активним обговоренням тематики засідання наукових гуртків.

Міні галерея


Січень
Березень