Упровадженння інтерактивних моделей навчання у навчальний процес

  • Дата публікації: 13.05.2016

Успішному впровадженню нової парадигми освітньої діяльності, зокрема, переходу від викладання дисципліни до освоєння науки,  сприятиме інтерактивна модель навчання. Вона є  спеціальною формою організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за  яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Інноваційна форма проведення лекції спрямована на активізацію мислення і поведінки студентів, носить здебільшого проблемний та пошуковий характер, сприяє налагодженню оперативного зворотнього зв’язку викладача зі студентами, забезпечує інтенсифікацію педагогічної праці, стимулює самостійне здобуття знань студентами та забезпечує високі результати навчальної діяльності.

Враховуючи новітні тенденції навчального процесу, доцент  Кожухівська Р.Б. і студенти 38 групи напряму підготовки «Туризм» відвідали туристичну агенцію «Соната» у м. Умань, де мали практичну можливість закріпити теоретичні знання з дисципліни «Інфраструктура туризму».

Метою проведення лекційного заняття було отримання певних навичок та умінь за темою «Сучасні тенденції розвитку інфраструктури туризму. Створення клієнтських та партнерських баз даних. Робота з пошуковими системами».

Виконавчий директор фірми – Нежурбіда Олег – розповів про специфіку роботи з іноземними партнерами.

У ході проведення заняття працівником агенції Шуляк Ларисою було розкрито увесь спектр туристичних послуг, починаючи з організації туристичних поїздок, і закінчуючи послугами авіаперевезень, продажем залізничних квитків, розміщенням та бронюванням готелів, організацією інсентив-турів, наданням страхових послуг тощо.

Особливу увагу на занятті було приділено специфіці on-line бронювання готелів та трансферів. Студенти працювали з англомовними туристичними сайтами Греції, Туреччини та ОАЕ.


Використання інтерактивних моделей навчання у навчальний процес сприятиме формуванню професійних і особистісних  компетенцій фахівців щодо здатності швидко реагувати на зміни у соціально-економічному середовищі, адаптувати свою професійну діяльність до нових умов, володіти незаперечними конкурентними перевагами.

Міні галерея


Травень
Липень