Захист звітів з виробничої практики студентами напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

  • Дата публікації: 05.01.2016

Виробнича практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу з підготовки кваліфікованих фахівців туризму у вищих навчальних закладах, що проводиться з метою поглиблення теоретичних знань, формування вмінь і набуття практичних навичок самостійного виконання професійних завдань.

Метою виробничої практики є закріплення знань, які здобуті студентами в процесі вивчення теоретичних курсів з гуманітарних, фундаментальних і професійних дисциплін, а саме оволодіння студентами сучасними методами та формами аналізу організації управління, навчання, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що складаються на підприємствах в сучасних умовах.

Студенти на практиці відпрацьовують навички функцій таких первинних посад: турагента, помічника менеджера туристичного підприємства, організатора туризму.

Впродовж практики студенти ознайомлюються з нормативними документами, напрямами діяльності туристичної організації та основними технологічними процесами.

Отже, основною метою виробничої практики студентів IV курсу є відповідальний період набуття певних практичних навичок згідно отриманих теоретичних знань в туристській галузі. Вона доповнює і поширює отримані студентами теоретичні знання з комплексу дисциплін, які пов’язані між собою, поглиблює і розширює набутий досвід попередньої ознайомчої практики.

Виробнича практика, організована кафедрою технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи пройшла успішно та у зазначені терміни. По завершенню проходження практики студенти підготували звіти, в яких представили детальну й всебічну характеристику діяльності туристичних підприємств. Так, студентам потрібно було проаналізувати фінансовий стан та результати діяльності підприємств, з’ясувати їх організаційну структуру й систему управління, охарактеризувати маркетингову діяльність, специфіку надання туристичних послуг.

Комісія з виробничої практики студентів НН інституту економіки та бізнес-освіти приймала звіти студентів, оцінювала їх роботу та оформлення звітної документації, щоденників та звітів.

До складу комісії входили: заступник директора з практики к.е.н. Кузьменко О.А., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Поворознюк І.М., керівник виробничої практики к.е.н., ст. викладач кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Осьмьоркіна Н.М.Комісії, як і студентству, особливо цікаво було переглядати звіти, до яких було прикріплено багато фото студентів та презентації із виробничої практики.Комісія високо оцінила оформлення звітів про проходження практики. Студенти захистили звіти на належному рівні, що говорить про високий ступінь фахової підготовки.

Вітаємо студентів!

Міні галерея


Травень
Липень