Створення навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти

  • Дата публікації: 01.09.2015

Відповідно до наказу ректора Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини № 546 о/б від 01.07.2015 року на базі економічного факультету було створено Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти. На посаду директора призначено доктора економічних наук, професора Ольгу Григорівну Чирву.

На сьогодні інститут економіки та бізнес-освіти є провідним навчально-методичним та науковим підрозділом УДПУ імені Павла Тичини. Тут працює понад 60 викладачів, серед яких: 3 доктори наук та 39 кандидатів наук. В інституті навчається більше 1000 студентів та близько 10 аспірантів.  Інститут економіки та бізнес-освіти здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за напрямами «Управління персоналом та економіка праці», «Фінанси та кредит», «Маркетинг», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа».

Підготовка фахівців здійснюється за повним циклом навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Здійснюється також підготовка магістрів за спеціальністю «Бізнес-адміністрування», «Управління фінансово-економічної безпеки», «Адміністративний менеджмент», «Фінанси і кредит».

Навчальну діяльність інститут здійснює на основі власного науково-педагогічного досвіду і міжнародних інноваційних освітніх технологій. Навчальний процес ґрунтується на поєднанні традиційних та нових освітніх методів навчання шляхом застосування інтерактивно-проблемних лекцій і семінарів; кейс-технологій та ділових ігор, використання сучасних мультимедійних та аудіовізуальних технологій.Успішна робота факультету гарантується високим фаховим та науковим рівнем професорсько-викладацького складу.

Отож, вітаємо науково-педагогічних працівників й студентів з початком навчального року. Зичимо творчої наснаги, великих звершень та успіхів у складі нового Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.

Міні галерея


Лютий