Перехресний вступ на «спеціаліста» та «магістра»

  • Дата публікації: 10.06.2015

Введення «перехресного вступу» до вузів – це нова реформа новоствореного Міністерства освіти і науки України. Завдяки цій реформі більше студентів можуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за бажаною спеціальністю.

Сутність «перехресного вступу» полягає в тому, що студенти з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра можуть вступати до навчальних закладів за будь-яким напрямом підготовки, навіть якщо він є відмінним від напряму, за яким вони вже здобули освіту. Метою «перехресного вступу» є надання більших можливостей в освітньому просторі та підвищення знань студентів у окремих галузях знань.Отже, прийом документів до навчання для здобуття ступеня магістра буде здійснюватися за всіма напрямами підготовки, незважаючи від спрямування попередньої освіти студента.

Для того, щоб вступити до УДПУ імені Павла Тичини на умовах перехресного вступу на ОКР «спеціаліст» за спеціальностями: Туризмознавство (за видами); Економіка підприємства (за видами економічної діяльності); Маркетинг; Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) необхідно скласти 1 основний та 2 додаткових фахові випробування.Для того, щоб вступити до УДПУ імені Павла Тичини на умовах перехресного вступу на ОКР «магістр» за спеціальностями: Економіка підприємства (за видами економічної діяльності); Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) необхідно скласти 2 основних та 2 додаткових фахові випробування.

Для того, щоб вступити до УДПУ імені Павла Тичини на умовах перехресного вступу на ОКР «магістр» за спеціальностями: Управління фінансово-економічною безпекою; Бізнес-адміністрування необхідно скласти фахове випробування та іспит з іноземної мови.

Прийом документів на денну форму навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» буде розпочато з 6.07 до 18.07.2015 року.

Вступні випробування з 20.07 по 30.07.2015 року.

Прийом документів на заочну форму навчання за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» буде розпочато з 10.07 до 27.07.2015 року.

Вступні випробування з 28.07 по 6.08.2015 року.

Міні галерея


Травень
Липень