Майбутні туризмознавці досліджують специфіку управління процесами ризик-менеджменту на туристичних підприємствах

  • Дата публікації: 07.05.2015

День науки – професійне свято науковців і працівників наукової сфери, яке в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відзначають щорічно. У рамках відзначення Всеукраїнського фестивалю науки – 2015 з 14 по 21 травня викладачами кафедри туризму та готельно-ресторанної справи заплановано провести низку різноманітних за формою і змістом наукових заходів: науково-методичні семінари та круглі столи, відкриті засідання студентських наукових гуртків тощо.

06 травня 2015 року для студентів економічного факультету напрямів підготовки Туризм та Готельно-ресторанна справа доцентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Кожухівською Р.Б. було проведено навчально-методичний семінар «Управління процесами ризик-менеджменту на туристичних підприємствах».    Метою науково-методичного семінару «Управління процесами ризик-менеджменту на туристичних підприємствах» є дослідження сутності процесів ризик-менеджменту в туризмі та визначення підходів до організації ризик-менеджменту на українських підприємствах сфери туризму.

У ході проведення навчально-методичного семінару було заслухано та обговорено тематичні доповіді учасників семінару: Червоної Катерини, Діденко Людмили, Діденко Світлани, Потапової Каріни, Кривенко Ірини.Доповідачі висвітлювали широке коло актуальних питань щодо управління ризик-менеджментом на туристичному підприємстві, серед яких особливе місце відводилося принципам та чинникам впливу ризиків на основі процесу їх ідентифікації, оцінки та аналізу, а також вибору і використання методів нейтралізації їх наслідків з метою досягнення оптимального співвідношення між рівнем ризику та стратегічними можливостями підприємства.

Жваву дискусію викликала доповідь Кривенко Ірини щодо управління процесами ризик-менеджменту на підприємствах готельної індустрії. Свою думку з даного питання висловили доцент кафедри Поворознюк І.М., викладачі Саквенко Т.М. та  Осьмьоркіна Н.М.«…Ризик завжди супроводжує будь-яку діяльність, його неможливо уникнути і тому кожне підприємство повинне розробляти систему управління ризиками і планувати заходи щодо послаблення їх негативного впливу на діяльність підприємства» – доповіла Потапова Каріна.«Головним місцем в оцінці підприємницького ризику є визначення та прогнозування можливих втрат підприємств при здійсненні своєї господарської діяльності. Для цього необхідно складати кошторис витрат, у якому буде враховано витрати на оплату праці, страхування тощо…» – сказала Червона Катерина.«Упровадження в діяльність туристичного підприємства системи ризик-менеджменту дозволяє забезпечувати стабільність його розвитку, підвищувати обґрунтованість прийняття управлінських рішень в ризикових ситуаціях, покращувати фінансовий стану за рахунок здійснення всіх видів діяльності за контрольованих умов. Тому, питання використання сучасних концепцій ризик-менеджменту в економічній діяльності туристичних підприємств, стають дедалі актуальнішими» – резюмувала Кожухівська Р.Б.

Міні галерея


Травень
Липень