Випереджувальне навчання як метод викладання економічної теорії

  • Дата публікації: 08.04.2015

Лекція з економічної теорії ‒ головна інформаційна магістраль, яка дозволяє сформувати у студентів логіку економічного мислення та культури. Студенти оволодівають базовими елементами пізнання і аналізу економічних процесів, навчаються приймати обґрунтовані рішення економічних проблем.При викладанні економічної теорії вагомого значення набуває використання прийомів випереджувального навчання. Вони передбачають попередню підготовку студентів до обговорення основних питань лекції та є ефективними, коли інформативний матеріал об’ємний, насичений новими термінами та поняттями.У навчальному процесі для студентів І курсу, які тільки почали опановувати ази економічної науки, в рамках вивчення курсу «Сучасні економічні теорії» доцент кафедри економічної теорії та комерційного і трудового права Слатвінський М. А. провів лекцію з прийомами випереджувального навчання.Для проведення лекції студентам попередньо було підготовлене інформаційне завдання, з яким вони могли ознайомитися. Карта завдання включала актуальність теми, навчальні цілі, план, опорний конспект лекції та завдання для самостійної підготовки (контрольні питання, тестові завдання, робота з періодикою, інформацією з Інтернет, створення навчальної мультимедійної програми тощо). Впровадження прийомів випереджального навчання – це, звичайно, крок уперед у навчальному процесі, де міжособистісна взаємодія та діалог суб’єктів навчального процесу спрямоване на осмислену і продуктивну діяльність студентів.    

Міні галерея


Квітень
Червень