Студенти напряму підготовки «Туризм» звітують про проходження практики

  • Дата публікації: 19.04.2015

Поєднання ґрунтовних теоретичних знань з міцними практичними навичками є особливо важливим компонентом підготовки майбутнього фахівця з туризму. Ознайомлення з процесом роботи туристичних підприємств допомагає сегментувати отримані знання та зосередити увагу на головних напрямах подальшого професійного удосконалення майбутніх фахівців.

Нещодавно студенти четвертого курсу напряму підготовки «Туризм» закінчили проходження виробничої практики, а 16 квітня відбувся захист звітів з практики. Проходження виробничої практики студентами відбувалося у туристичних фірмах, агенціях Умані та інших міст України на основі укладених угод.Згідно методичних рекомендацій, кожен з практикантів попередньо склав індивідуальний план роботи, щоденне виконання якого відзначалося у календарному графіку проходження практики. У написанні звіту також допомагали попередньо занотовані студентами робочі записи. Керівниками практики від туристичних організацій були їх директори або інші керівники. Після закінчення терміну практики студенти отримали відгук і оцінку своєї роботи.У своїх доповідях майбутні фахівці з туризму давали характеристику об’єкту практики, відзначали позитивні та негативні, на їх погляд, сторони роботи агенцій. Основним завданням кожного студента було проведення аналізу діяльності та виявлення потенційних можливостей підвищення ефективності роботи туроператорських та турагентських фірм.Комісія в складі доцентів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Удовенко І. О., Кожухівської Р.Б. та Поворознюк І.М. дала позитивну оцінку якості підготовлених звітів про практику. Особливо було відзначено роботи студентів Додонової Тетяни, Нікіфорова Богдана, Тисевич Богдани та інших.

 Гольонко Ігор, студент 4 курсу напряму підготовки ,,Туризм”

Міні галерея


Травень
Липень