Взаємозв’язок практики і теорії

  • Дата публікації: 31.03.2015

Купувати – значить продавати

(Франсуа Кене)

 У сучасному освітньому середовищі існує багато різноманітних форм та методів навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому розвитку особистості. Однією із таких форм є семінарські заняття, які забезпечують розвиток творчого професійного мислення, пізнавальної мотивації і професійного використання знань – вільне володіння мовою науки, оперування термінами, поняттями.

27 березня 2015 року відбувся семінар на тему: «Імпортні операції у зовнішньоекономічній діяльності» для студентів ІІІ курсу напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» та «Маркетинг». Перед слухачами виступив фахівець – менеджер з продажу компанії «Євродім» А.С. Варшіцький. Під час семінару виникало багато запитань, на які присутні отримали компетентну відповідь.  Учасники семінару мали змогу отримати актуальну та ексклюзивну інформацію з наступних питань: проблем сучасного фінансового обліку, які пов’язані зі складністю формування цін на імпортні товари; розподілу товарів за ціновими категоріями та взаємозв’язку цін і курсових різниць; механізмом реалізації системи знижок; видами та обсягами винагород посередникам, що здійснюють поставку імпортних товарів; валютних новацій 2015 року та ін.Практичний досвід у поєднанні з теоретичними знаннями є важливою умовою професійного розвитку фахівця. Залучення спеціалістів до навчального процесу стимулює пізнавальну активність студентів та забезпечує їх адаптацію до вимог сучасного ринку праці.

Міні галерея


Лютий
Квітень