Шановні випускники педагогічних коледжів спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта»!

  • Дата публікації: 23.03.2015

19 березня відбулася зустріч викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини зі студентами випускних курсів Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка. Варто зазначити, що наші навчальні заклади вже багато років тісно співпрацюють у науковій, виховній, навчально-методичній та профорієнтаційній роботі. Разом проводимо спільні заходи, допомагаємо молоді в одержанні вищої освіти.

Цього разу розповісти випускникам коледжу про умови вступу, навчання, студентське дозвілля та побут, крім представників факультетів початкової освіти, дошкільної та корекційної освіти, соціальної та психологічної освіти (традиційно випускники коледжу мають право вступати на споріднені напрями підготовки цих факультетів зі скороченим терміном навчання 2 роки), вперше завітав і доцент кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки Микола Білошкурський.

Згідно з «Правилами прийому на навчання до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в 2015 році» від 17.11.2014 р., випускники педагогічних коледжів спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» будь-якого року випуску можуть вступати у 2015 році з дипломом молодшого спеціаліста на суміжні напрями підготовки «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом та економіка праці» денної і заочної форм зі скороченим терміном навчання 3 роки, склавши вступне випробування за фахом.Шановні випускники педагогічних коледжів! Це дійсно унікальна можливість. Будучи фахівцем у сфері педагогічної (дошкільної) освіти, ви за 3 роки зможете одержати вищу економічну освіту та мати значні конкурентні переваги на ринку праці в умовах стрімкого розвитку фінансових послуг, підприємницької діяльності, торгівлі, менеджменту персоналу.

Міні галерея


Липень
Вересень