Управління фінансово-економічною безпекою: крок до мрії!

  • Дата публікації: 20.02.2015

На календарі 19 лютого 2015 року і позаду півтора року не просто звичайних буднів, а цікавих занять, зустрічей, різнопланових конференцій та круглих столів, практичної підготовки та написання випускної кваліфікаційної роботи. Так, вперше в регіоні на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся захист магістерських робіт студентів спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою».

До оприлюднення представлені дослідження, об’єктом яких були підприємства, організації та галузі в цілому і їх реальний стан фінансово-економічної безпеки. Державна екзаменаційна комісія, на чолі з головою доктором економічних наук, професором кафедри економіки та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України Світланою Василівною Васильчак, відмітила що, магістерські роботи виконані на високому теоретичному та методичному рівні, мають аргументовану концепцію та новизну.

Цінність проведених досліджень підтверджується тим, що ряд магістерських робіт були написані на замовлення підприємств та організацій.

Практична значимість випускних кваліфікаційних робіт полягає в тому, що їх наукові положення та окремі рекомендації використані в діяльності досліджуваних підприємств, що відображено в Довідках про впровадження результатів дослідження.

Колектив випускової кафедри економіки підприєм   ства, фінансів та фінансово-економічної безпеки впевнений, що сьогоднішні випускники втілять в практичній діяльності свої знання та навички і достойно нестимуть звання – магістр з управління фінансово-економічною безпекою!

Міні галерея


Лютий
Квітень