Результати нового всесвітнього рейтингу університетів webometrics

  • Дата публікації: 28.02.2015

Розвиток будь-якої держави найчастіше визначається рівнем інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті. Тому питання інформатизації надзвичайно важливе для кожного навчального закладу. Воно є невід’ємною складовою будь-якого суспільства, яке відображує основні тенденції розвитку світових процесів глобалізації. Також є інформаційно-комунікаційною основою для підвищення рівня освіти, всебічного розвитку особистості й соціально-економічних систем суспільства. Ступінь інтеграції будь-якого навчального чи наукового закладу в Інтернет-простір можна оцінити за допомогою Webometrics ranking of world’s universities.

Враховуючи тенденції розвитку ІКТ й Інтернет-технологій виникає необхідність підтримувати працездатність порталу і його рейтинг серед інших вищих навчальних закладів (ВНЗ).

За результатами першого рейтингу 2015 року Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини посідає 19 місце серед ВНЗ України. Якщо порівняти з попереднім роком, то можна побачити позитивну динаміку (січень, 2014 рік – 41 місце).

До січневого рейтингу ввійшли лише 297 вітчизняних вищих навчальних закладів. А до 20-ки найкращих українських вишів потрапили лише два педагогічних ВНЗ: НПУ імені М.П. Драгоманова і Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Нинішні результати Webometrics підтверджують ефективність заходів, що планує і проводить наш заклад щодо підвищення конкурентоспроможності та покращення іміджу у вітчизняному й світовому освітньо-науковому просторі. Сподіваємося, що позитивна динаміка, яку демонструє УДПУ у вебометричному рейтингу університетів світу, збережеться і надалі.1

Травень
Липень