Програмне забезпечення у навчальному процесі

  • Дата публікації: 04.02.2015

В умовах, коли глобалізаційні процеси набули небаченого розвитку та інтенсифікації, система професійної підготовки економістів у вищих навчальних закладах робить основні акценти на професійну складову навчання, де знання, уміння, і, в певній мірі, навики є критерієм успішності навчання студентів, результативності їх професійної підготовки.

Підготовка студентів повинна ґрунтуватися на синтетичному переході до професійної діяльності, що передбачає достатній рівень знань і професійної грамотності.

Використання програмного забезпечення у навчальному процесі, зокрема, на практичних заняттях з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» при складанні кошторисів, калькуляцій витрат значно підвищує цінність майбутнього фахівця та можливості його працевлаштування.

Оцінюючи кваліфікацію спеціаліста, ми повинні врахувати: яку підготовку він отримав; чи відповідає ця підготовка сучасним вимогам; чи займається він самоосвітою.

Тому сучасна освіта покликана послідовно формувати фахівця як цілісну особистість, озброювати спеціалістів не лише теоретичними знаннями, формувати практичні навички; вчити оволодівати основами організації праці в умовах ринкових відносин; формувати потреби здійснення економічного аналізу, бажання перспективи.

Фото 068

Міні галерея


Травень
Липень