Виробнича практика як чинник підготовки майбутніх фахівців

  • Дата публікації: 30.01.2015

Новий семестр 2015 н.р. для студентів старших курсів напряму підготовки 6.140103 Туризм та 6.140101 Готельно-ресторанна справа розпочнеться з проходження виробничої практики.  Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь.

Метою виробничої практики є ознайомлення безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, закріплення, поглиблення та систематизація знань та вмінь отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, відпрацювання вмінь і навичок з професії та спеціальності, а також збір матеріалу для виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів.Під час проходження практики студенти напрямів підготовки туризм та готельно-ресторанна справа зможуть поглибити та закріпити теоретичні знання, отримані в процесі навчання, оволодіти сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, сформувати професійні уміння і навички, виховати потребу постійного удосконалення.Студенти будуть проходити практику на підприємствах туристичного та готельно-ресторанного бізнесу серед яких: туристичні агенції, туристичні оператори, спортивно-оздоровчі комплекси, лікувально-оздоровчі комплекси, розважальні комплекси, готельно-ресторанні комплекси.

Міні галерея


Травень
Липень