Курси викладачів-тьюторів

  • Дата публікації: 20.01.2015

 

Опираючись на реалії сьогодення кожний ВНЗ, повинен впроваджувати новий і перспективний вид навчання у власний навчально-виховний процес – дистанційне навчання. Курс будь-якої дисципліни (у тому числі економічного напрямку) досить легко переноситься до систем підтримки дистанційного навчання у формалізованому вигляді. Це спрощує роботу як викладача, так і студента.

В Уманському державному університеті імені Павла Тичини з 19 січня до 19 червня 2015 року проводяться курси підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» при кафедрі дистанційної освіти Університету менеджменту освіти АПН України. Слухачами зареєстровано 28 викладачів економічного факультету. Згідно затвердженої програми, навчання відбуватиметься у три етапи. Перший етап – очний, було реалізовано протягом 19-23 січня 2015 року. Другий етап навчання – дистанційний, з 25 січня до 13 червня 2015 року. Третій етап – очний, відбудеться 15-19 червня 2015 року. 

На початку реалізації першого етапу організовано інструктивно-методичне заняття, де слухачі зареєструвалися наголовній сторінці порталу дистанційного навчання при підвищенні кваліфікації спеціалістів за напрямом «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 0101 «Педагогічна освіта», який побудовано у рамках науково-дослідного проекту відкритої освіти «Хмара», обрали модулі для дистанційного вивчення, затвердили теми випускних робіт та пройшли вхідне тестування. Викладачі кафедри дистанційної освіти Університету менеджменту освіти провели лекційні заняття з модуля 1 «Розвиток освіти України в сучасних умовах» (Лапшин Андрій Львович) та модуля 2 «Навчальний процес на засадах дистанційного навчання та відкритої освіти» (Калачова Людмила Володимирівна).

В рамках другого етапу – дистанційний, передбачає заочне вивчення модуля «Психологія освітньої діяльності» (вибір ВНЗ) та двох модулів за вибором слухача з наступних: «Засоби спілкування в дистанційному навчанні», «Дистанційні технології у випереджуючому навчанні», «Електронне навчання», «Аудіовізуальні засоби в дистанційному навчанні», «Віртуальний навчальний процес». Іншою формою роботи в рамках другого етапу передбачається підготовка та написання випускної роботи.

Третій етап курсів передбачається вивчення таких модулів: «Основи забезпечення дистанційного навчання» та «Робота викладача-тьютора ВНЗ», а також захист випускної роботи слухача та вручення сертифікатів державного зразку про підвищення кваліфікації.

 Маємо надію, що знання, отримані нашими колегами в ході стажування, стануть основою для подальшого розвитку навчальної роботи та допоможуть започаткувати нову форму навчання в університеті – дистанційну.

Міні галерея


Квітень
Червень