Перші практичні кроки до освоєння майбутньої професії

  • Дата публікації: 16.12.2014

15 грудня 2014 року на економічному факультеті відбувся захист студентських звітів з ознайомчої практики «Вступ до фаху».

Ознайомча практика «Вступ до фаху» для студентів І курсу напряму підготовки «Туризм» є початковим етапом у системі практичної підготовки фахівців туристичної галузі. Мета практики – підготовка майбутніх фахівців в галузі туризму до виконання ними професійних обов’язків, формування уміння приймати самостійні рішення у певних економічних умовах, виховання у студентів інтелектуальних, моральних, естетичних та інших якостей, інтересу і любові до обраної професії, потреби до самоосвіти, вироблення творчого, навчального і науково-дослідницького підходу.

Для проведення захисту було сформовано комісію у складі завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи к.соц.н.,  доцента Бержаніра А.Л. та викладачів кафедри: к.екон.н., доцентів Кожухівської Р.Б., Поворознюк І.М. та Удовенко І.О.

Під час проходження практики студенти ознайомилися з діяльністю туристичних та готельно-ресторанних закладів Умані і Уманського району, досліджували організаційні аспекти діяльності туристичних підприємств, зокрема: схему взаємодії суб’єктів туристичного ринку їх функціонально-виробничу та обслуговуючу діяльність.

Під час захисту звіту з практики студентка Столбова Анастасія зазначила: «Туризм – це спосіб життя. Тому фахівці, які працюють в даній галузі, мають чітко усвідомлювати те, що реалізуючи певний туристичний продукт: поїздку до моря, екскурсію до музею чи заповідника, повинні надати якісну послугу, щоб згадка про неї залишилася надовго в пам’яті туриста».

Виступаючи своєрідним екскурсом до індустрії туризму: подорожам, проведенню зустрічей, конференцій і виставок, відпочинку й організації вільного часу, ознайомча практика „Вступ до фаху” є невід’ємною, важливою складовою навчального процесу та надає студентам найрізноманітніші можливості для побудови своєї кар’єри.

Міні галерея


Січень
Березень