Он-лайн лекція як сучасна інноваційна технологія в навчанні

  • Дата публікації: 19.11.2014

За підтримки декана економічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини доцента, в рамках акції «Україна – єдина країна», започатковано проект «Єдина країна – єдиний освітній простір» з метою надання можливості студентам відвідувати он-лайн лекції провідних спеціалістів в окремих галузях знань.

Так, 14 листопада відбулася он-лайн лекція для студентів напрямів підготовки «Управління персоналом та економіка праці» і «Маркетинг». Лекторами були Шульга В. І., к. е. н, доцент кафедри економіки підприємства Східноєвропейськго університету економіки і менеджменту та Жураковський І. О., підприємець, професійний тренер, керівник Благодійного фонду «Точка Опори 2012».

Шульга В. І. у своїй лекції обґрунтував основні проблеми управління трудовими ресурсами та шляхи їх вирішення в умовах інформаційного суспільства. Зокрема Віктор Іванович акцентував свою увагу на тому, що вплив розвитку інформаційного суспільства на управління трудовими ресурсами суттєвий. Зокрема, вже зараз компанії, рівень розвитку систем обробки інформації яких вищий, володіють суттєвими конкурентними перевагами. Також виникають і розвиваються нові форми зайнятості – неповна зайнятість, можливість працювати дистанційно і відособлено від офісу. Разом з тим існують проблеми відсутності жорстких графіків робочого часу персоналу, особисте позиціонування працівників не з фірмою, а зі своєю спеціальністю, виникнення мовного бар’єру тощо.

Жураковський І. О. провів тренінг щодо вирішення проблем управління конфліктами в організації, феномену лідерства та «поваги до влади». На глибоке переконання Івана Олександровича, для забезпечення ефективності фірми необхідно «поважати владу» кожного працівника, не обов’язково, якщо він менеджер; навіть технічний працівник наділений владою і до його влади слід також ставитися з повагою. Іншою важливою рекомендацією тренера для молодих людей була теза: «Перш, ніж розпочинати свою справу, варто попрацювати підлеглим працівником на фірмі аналогічного профілю».

Кожен лектор не залишив байдужим наших студентів, які жваво дискутували та задавали цікаві запитання. Проблеми, які піднімалися, були дійсно актуальними і важливими для професійного розвитку майбутніх фахівців.

Міні галерея


Лютий
Квітень