Інноваційно-діловий турнір «Я – інвестор»

  • Дата публікації: 11.11.2014

У рамках проведення тижня спеціальностей «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» та «Облік і аудит» спільно із студентами 3 курсу було організовано інноваційно-діловий турнір «Я – інвестор».

   

Досвід проведення інноваційних занять у формі ділової гри є найефективнішим засобом імітації майбутньої професії. У ході запропонованого турніру студенти економічного факультету проявили себе як здібні управлінці з навичками прийняття дієвих рішень у нестандартних ситуаціях. Моделювання реальної інвестиційної діяльності дало змогу учасникам чітко усвідомити потреби та вимоги, що ставлять ринкові відносини до суб’єктів господарювання у жорстокому конкурентному середовищі.

   

Специфіка інноваційно-ділового турніру «Я – інвестор» полягала у розвитку інноваційного мислення, необхідності створення творчої команди однодумців, наявність колективної діяльності та залучення до участі у грі декількох підприємств та інститутів зі створенням єдиної ігрової команди.

   

За результатами проведення турніру команди сформували практичні вміння критично мислити, формулювати й аргументовано висловлювати свої думки, розвинули здатність вибудовувати послідовність дій та представлення творчих ідей. Всі ці дії дозволи студентству отримати максимальний прибуток, який по закінчення було реінвестовано у шоколадні монети.

   

Міні галерея


Травень
Липень