Використання інноваційних методів навчання в системі підготовки фахівців туристичної сфери

  • Дата публікації: 16.10.2014

Сучасний туристичний ринок праці не потребує фахівців, які орієнтовані на репродуктивний характер виконання професійних функцій. Вища школа повинна готувати спеціаліста туристичної сфери, рівень професійної та особистої культури якого здатен забезпечити дієвість економіко-туристичних перетворень. Особливу увагу необхідно приділити проблемі створення умов для формування у майбутнього фахівця з туризму сучасного світогляду, розвитку його творчих здібностей, навичок самостійного наукового пізнання та самоосвіти.

Незамінною формою організації навчання у вищому навчальному закладі  є лекція. У лекції наука оживає і слухачам доноситься в емоційному, доступному, цікавому і зрозумілому вигляді. Ефективність лекцій значно зростає за умови попередньої підготовки до неї студентів. Прикладом такої лекції є лекція-конференція, на якій окремі студенти розкривають по черзі пункти лекції. Такий вид лекцій значно підвищує роль самопідготовки студента.

Тому, к. екон. н., доцентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Кожухівською Р.Б. при вивченні дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» було вирішено скористатися одним з різновидів інноваційних лекцій – лекцією-конференцією на тему: «Технологія підготовки нової екскурсії».

Лекція-конференція передбачала підготовку студентами матеріалу з даної тематики, підготовки питань із заздалегідь поставленої проблеми і системи доповідей (до 10 хвилин) по кожному питанню, що висвітлює проблему.

Цікавими і змістовними були доповіді Червоної Катерини, Білоус Алли, Бабій Ольги, Кравець Сніжани, Сидоренко Сергія.

Використання і поєднання інноваційних методів навчання дозволять студентам не лише оволодіти новими знаннями, а й уточнити, доповнити, узагальнити, систематизувати знання, здобуті самостійно. Студенти не тільки стають впевненішими у своїх силах, але й спроможні критично і вдумливо сприймати й оцінювати інформацію, отриману на лекційному занятті.

Міні галерея


Червень
Серпень