Викладач-тьютр – це новий поступ на шляху до дистанційної освіти

  • Дата публікації: 01.07.2014

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини традиційно є активним учасником різних інноваційних проектів, тому маючи унікальну нагоду, 134 викладачі університету долучитись до науково-дослідного проекту відкритої освіти “ХМАРА” з використанням універсальної системи управління навчальними ресурсами, заснованої на технологіях з вільним ліцензованим доступом. З економічного факультету в цьому проекті виявили бажання брати участь 16 викладачів, які пройшли шестимісячні курси підвищення кваліфікації на базі Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України за програмою “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ІІІ-ІV рівнів акредитації”.
Згідно з програмою навчання, викладачами було успішно опрацьовано наступні навчальні теми:

  • розвиток освіти України в сучасних умовах;
  • навчальний процес на засадах дистанційного навчання та відкритої освіти;
  • основи забезпечення дистанційного навчання;
  • робота викладача-тьютора (організатора) дистанційного навчання вищого навчального закладу;
  • засоби спілкування в дистанційному навчанні;
  • професійне вдосконалення викладача-тьютора вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації.

Також усі 16 викладачів, які проходили курси підвищення кваліфікації, успішно захистили індивідуальні випускні роботи, тематика переважної більшості яких стосувалась розробки ними дистанційних навчальних курсів на базі платформи MOODLE. Слід відмітити, що вже впродовж півтора року студенти як денної, так і заочної форм навчання мають змогу використовувати навчально-методичні матеріали дистанційних навчальних курсів, що і є одним з елементів системи дистанційного навчання, і що вже засвідчило свою високу ефективність в підвищенні якості навчально-виховного процесу. А отримання викладачами економічного факультету свідоцтв “Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання” є дуже важливим кроком на шляху ліцензування і запровадження дистанційного навчання в його класичному розумінні.

[Not a valid template]

Липень
Вересень