Електронний вступ

  • Дата публікації: 18.07.2014

На сьогодні в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини продовжується вступна кампанія. Вступники можуть подавати заяви про участь у конкурсному відборі в паперовій або в електронній формі, які є рівноцінними, при чому можна комбінувати, подаючи в одні ВНЗ особисто паперові документи, а до інших надсилати заявки в електронній формі.
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету, що працює за адресою: м. Умань, вул. Садова, 28. В електронній формі заяву можна подати дистанційно на сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua, де відкрито реєстрацію заяв від вступників, попередньо на ньому зареєструвавшись. На цьому сайті подається покрокова інструкція (http://ez.osvitavsim.org.ua/instruction.php), що дозволяє успішно подати заяву в електронній формі.

При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше, ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, розглядаються як подання однієї заяви.
Електронну заяву можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2013 році, або сертифікатів чи їх дублікатів за 2012, 2011, 2010, 2009, або 2008 рік з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищих навчальних закладів, та не мають підстав для особливих умов зарахування (не відносяться до пільгових категорій населення).

Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс» http://www.vstup.info.

Міні галерея


Липень
Вересень