Всесвітній день боротьби з опустелюваннями та посухами

  • Дата публікації: 10.06.2014

17 червня 1994 року в м. Парижі була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюваннями та посухами. Цей день міжнародна спільнота відзначає, як Всесвітній день боротьби з опустелюваннями та посухами. Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році згідно із Законом України від 04 липня 2002 року №61–ІV. У зв’язку з цим, 05 червня 2014 року викладачами кафедри туризму та готельно-ресторанної справи для студентів економічного факультету напряму підготовки Туризм, було проведено науково-методичний семінар «Екологічні проблеми спричинені опустелюваннями і посухами та шляхи їх вирішення».
Метою науково-методичного семінару «Екологічні проблеми спричинені опустелюваннями і посухами та шляхи їх вирішення» є дослідження питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в світі та Україні та надання пропозицій щодо збереження природних ландшафтів, запобіганні вирубці лісів, збереженні і підтримці гідрологічного режиму річок та ґрунтових вод тощо.
Із доповідями на семінарі виступили студенти: Нікіфоров Б., Власюк О., Вовк О., Шуляк Л. Зокрема, Нікіфоров Б. розповів про причини опустелювання земель у світі.

Доповідь Вовк О. ґрунтувалася на визначенні причин та шляхів вирішення проблем опустелювання та посух на Африканському континенті.

Власюк О. розповіла про екологічні проблеми спричинені опустелюваннями і посухами в Україні та шляхи їх вирішення.

Шуляк Л. підготувала інформацію та презентувала слайди про найпосушливі міста світу.

Науково-методичний семінар «Екологічні проблеми спричинені опустелюваннями і посухами та шляхи їх вирішення» надав змогу студентам виявити та проаналізувати основні екологічні проблеми, що виникають в процесі опустелювання та посух у світі, а також зробити власні висновки, щодо впливу людської діяльності на екосистему Землі.

Міні галерея


Травень
Липень