Відкрите заняття на тему: «Інформаційна політика і соціальна звітність»

  • Дата публікації: 09.04.2014

07 квітня 2014 р. ст. викладачем кафедри економічної теорії та права Стрембіцькою Л.Л. було проведене відкрите заняття з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для студентів ІІ курсу напрямів підготовки: «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Туризм» на тему: «Інформаційна політика і соціальна звітність».
В ході лекції розглядалися питання щодо сутності «нефінансової звітності», стандартів підготовки нефінансового звіту та надалася деталізована інформація щодо підготовки звітів такого роду. Важливість опанування студентами змісту запропонованого матеріалу полягає, перш за все, в посиленні інтеграції соціальних та екологічних питань у комерційну діяльність компаній, що потребує в подальшому відповідного інформування всіх стейкхолдерів про те, як і якими темпами компанія реалізує закладені у своїх стратегічних планах розвитку цілі щодо економічної сталості, соціального добробуту та екологічної стабільності.
Подання матеріалу лекції супроводжувалось наведенням прикладів з діяльності відомих українських та міжнародних компаній, а використання мультимедійного забезпечення дало змогу не лише подати теоретичну основу лекції у вигляді цікавих слайдів, але й наочно продемонструвати соціальні звіти таких компаній, які є найбільш прогресивними в цьому аспекті: «ДТЕК», «Оболонь», «Метінвест», «СКМ».
В ході з’ясування проблемних моментів, які розглядалися на лекції, викладачем застосовувались інтерактивні методи навчання. Студенти з цікавістю сприймали новий навчальний матеріал та отримали стимул до подальшого наукового пошуку по темі лекції, що сприятиме підвищенню їх фахової компетентності.

Міні галерея


Квітень
Червень