Відкрите практичне заняття з дисципліни «Маркетингові дослідження»

  • Дата публікації: 29.04.2014

Маркетингові дослідження передбачають аналіз маркетингових можливостей фірми, прогнозування продажу та збуту продукції на ринку. Результати маркетингових досліджень використовуються при плануванні та контролі діяльності фірми і є основою для прийняття управлінських рішень.
Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом Білошкруський Микола Васильович провів відкрите практичне заняття на тему: «Прогнозні дослідження збуту» з дисципліни «Маркетингові дослідження» зі студентами ІІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки «Маркетинг».

Основна мета заняття: познайомити студентів з можливостями табличного процесора Microsoft Excel при проведенні маркетингових досліджень; навчити створювати таблиці, діаграми, будувати трендові лінії, вводити формули та застосовувати інструменти Microsoft Excel; допомогти розвивати теоретичне мислення на основі використання різних методів пізнання; виховувати самодисципліну та заохочувати до самостійної навчальної діяльності.
Студентам було запропоновано розв’язати комплексну задачу прогнозування щоквартальних обсягів споживання соку середньостатистичною сім’єю на 2014 рік з урахуванням сезонності попиту. При цьому прогноз базувався на достовірних статистичних даних щоквартальних обсягів споживання соку середньостатистичною українською сім’єю за 2011-2013 рр.

У ході заняття студенти закріпили набуті знання з основ прогнозування, зокрема: прогнозування на основі ковзної середньої; методики обрахунку індексів сезонності; основ трендового аналізу; врахування чинника сезонності при екстраполяції даних на майбутні періоди.
Отже, для майбутніх фахівців з маркетингу набуті теоретичні знання та практичні навички прогнозування стануть запорукою успішної управлінської діяльності, оскільки в процесі прийняття ефективних господарських рішень роль маркетингових досліджень, у тому числі прогнозування попиту є вирішальною.

Міні галерея


Лютий