Навчання із використанням аудіовізуальних та мультимедійних засобів

  • Дата публікації: 17.04.2014

Сьогодні використання аудіовізуальних та мультимедійних засобів у навчальному процесі є важливим напрямком вдосконалення професійної майстерності майбутніх фахівців економічного профілю, що дають можливість викладачу найбільш повно врахувати особливості, інтереси,  нахили,  здібності студентів.

Безумовно, в кожній нестандартній лекції є елементи традиційної –сприймання нового матеріалу, його засвоєння, осмислення, узагальнення, застосування, але в незвичайних формах. Використання інших аудіовізуальних засобів надають можливість викладачу зробити свої лекції більш цікавими, насиченими та продуктивними.

Так, доцентом кафедри маркетингу та управління бізнесом Олійник К.А. для студентів ІІІ курсу було проведено лекцію на тему «Комунікації в менеджменті: вербальні та невербальні засоби спілкування» з використанням відеоматеріалів. Так, зокрема демонстрування відеоматеріалів, які деталізували особливості невербального спілкування викликало неабиякий інтерес студентів, виникла досить стійка увага, що обумовлена яскравістю, динамічністю, розмірами та контрастністю зображення, звуковим супроводом тощо.

Все це сприяє міцному запам’ятовуванню студентами окремих, найбільш яскравих, емоційно насичених кадрів. Утворюються передумови до формування чітких уявлень, свідомого та глибокого засвоєння знань.

Нині навчальний процес вже не представляється без використання аудіовізуальних засобів навчання, що забезпечують найбільш ефективне сприйняття інформації студентами.

Міні галерея


Травень
Липень