Роль національно-патріотичного виховання

  • Дата публікації: 28.03.2014

27 березня 2014 року куратор 18 групи напряму підговки «Туризм» – Любонько Т. В. провела виховну годину на тему: «Роль національно-патріотичного виховання. Пам’ятаймо минуле заради майбутнього ».


Виховання — це насамперед “вбирання в себе” кожною особистістю культури рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому використанню нині сущими поколіннями досвіду попередніх поколінь. Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об’єднуючого, консолідуючого фактора в суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави.
Головна мета національно-патріотичного виховання — набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Студенти 18 групи напряму підготовки «Туризм» відзначились особливою активністю у обговоренні ролі національно-патріотичного виховання, як елементу становлення громадянської відповідальності молоді, процвітання нашої держави!

Міні галерея


Травень
Липень