Практика як основа формування професійних навичок

  • Дата публікації: 18.03.2014

Виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття навиків самостійно приймати рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки
Відповідно до Положення про організацію практик на економічному факультеті Інституту соціальної та економічної освіти студенти 3 та 4 курсів спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030507 «Маркетинг» проходитимуть практику на підприємствах та організаціях міста Умань відповідно до напрямків підготовки. Основними базами практики є: управління Пенсійного фонду України в м. Умані та Уманському районі, відділення №38 АТ БМБанк, відділення ПАТ КБ «Надра», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», Страхова Група «ТАС», РА «Умань-Персонал», ПАО «Уманський завод «Мегометр», ПАТ Банк «Фінанси та Кредит».
З метою ознайомлення із порядком проходження практики, відбулася настановча зустріч студентів з керівниками практики та заступником декана з практичної підготовки економічного факультету. Було проведено інструктаж з техніки безпеки під час проходження практики, надано всі необхідні консультації та документи (програму, щоденник, індивідуальне завдання відповідно до програми практики).

Міні галерея


Червень
Серпень