Практична підготовка як засіб удосконалення професійної компетентності студентів

  • Дата публікації: 05.03.2014

Процес формування професійної підготовки майбутніх економістів передбачає педагогічну практику, яка впливає на розвиток професійних та особистісних якостей студентів і обумовлена поєднанням спеціалізації «Викладач економічних дисциплін» із напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит» і є складовою частиною навчального плану та обов’язковою для кожного студента.

Відповідно до графіку навчального процесу студенти 4 курсу економічного факультету проходили педагогічну практику на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Загалом же, базами для проходження педагогічної практики є загальноосвітні школи міста, коледжі, технікуми відповідного профілю, провідні навчальні заклади, в тому числі й університет.

Слід зазначити, що даний вид практики має навчально-виховний характер, а її особливістю є те, що вона максимально наближена до реальних умов майбутньої професійної діяльності викладача економічного профілю та відіграє важливу роль у системі професійної підготовки майбутнього викладача економічних дисциплін.

Під час проходження педагогічної практики студенти ознайомлюються з науково-педагогічною роботою викладачів та методичним забезпеченням кафедри та проводять семінарські та практичні заняття за однією з дисциплін (підбір літератури, складання плану, розробка практичного завдання).

Одним із важливих аспектів даного виду практики є формування самооцінки професійно важливих якостей, усвідомлення студента в ролі майбутнього викладача економічних дисциплін. Розуміння цього стає поштовхом до самовдосконалення, розвитку здібностей, удосконалення умінь студентів, необхідних для майбутньої викладацької діяльності.

Міні галерея


Травень
Липень