Практика студентів –сполучна ланка між теоретичною та практичною підготовкою фахівців.

  • Дата публікації: 14.02.2014

Виробнича (переддипломна) практика студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.14010301 «Туризмознавство», 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050801 «Фінанси і кредит» є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки відповідних фахівців.

12 лютого відбулася настановна зустріч з організації проходження виробничої практики студентів 5-го курсу економічного факультету з керівниками практики та заступником декана з практичної підготовки.

Виробнича (переддипломна) практика для вищезазначених студентів економічного факультету організовується відповідно до Положення про організацію практик на економічному факультеті Інституту соціальної та економічної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (2011), програми практики та методичних вказівок з проходження практики.

Під час зустрічі доценти Олійник К.А. та Лопатюк Р.І. довели до відома студентів інформацію про систему звітності з практики, провели інструктаж про порядок проходження практики, надали студентам всі необхідні консультації та документи (програму, щоденник, індивідуальне завдання відповідно до програми практики).

Даний вид практики має практичний характер, а її особливістю є те, що вона максимально наближена до реальних умов майбутньої професійної діяльності сьогоднішніх студентів та відіграє важливу роль у системі професійної підготовки майбутнього фахівця.


Міні галерея


Травень
Липень