Нетрадиційні форми лекцій у вищій школі

  • Дата публікації: 26.02.2014

Основною формою навчання у вищій школі традиційно є лекція. Однак, за її допомогою навряд чи можна розвинути творчі здібності та навики, хоча, безумовно, можна систематизувати та структуризувати величезний пласт знань студентів.

У зв’язку з цим, поряд з традиційними лекціями, викладачем кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Кожухівською Р.Б. було введено в процес викладання дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» одну з нестандартних форм навчання – лекцію-консультацію на тему: «Методичні прийоми ведення екскурсій».

Лекція проводилася за схемою «питання – відповідь – дискусія». Даний вид лекції є потрійним поєднанням форм лекційного викладу матеріалу: викладення нової навчальної інформації, постановка питань та організація дискусії з метою пошуку відповідей на поставлені питання.

У ході проведення лекції студентам для самостійного розміркування та проведення дискусії, було надано питання стосовно застосування методичних прийомів в екскурсійній діяльності.

В результаті проведення дискусії студентами з’ясовано, що показ і розповідь є основними методичними прийомами під час проведення екскурсії.

Позитивними сторонами нетрадиційної лекції є здійснення диференційованого підходу, діагностуючи рівень обізнаності студентів в темі. Застосування активних методів навчання загалом, і нетрадиційних видів лекцій зокрема, сприяє підвищенню ефективності засвоєння знань, збереженню інтересу до навчальної дисципліни, а також формуванню професійних умінь та навичок майбутніх фахівців в галузі.

Міні галерея


Травень
Липень