Курси підвищення кваліфікації

  • Дата публікації: 27.01.2014

З 20 січня до 20 червня 2014 року в Уманському державному університеті імені Павла Тичини проводяться курси підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» при кафедрі дистанційної освіти Університету менеджменту освіти АПН України. Всього зараховано 136 слухачів (5 навчальних груп), зокрема 16 викладачів економічного факультету на чолі з деканом та завідувачами кафедр.

Згідно затвердженої програми, навчання відбуватиметься у три етапи. Перший етап – очний, було реалізовано протягом 20-25 січня 2014 року. Другий етап навчання – дистанційний, з 26 січня до 15 червня 2014 року. Третій етап – очний, відбудеться 16-20 червня 2014 року.

На початку реалізації першого етапу організовано інструктивно-методичне заняття, де слухачі зареєструвалися на головній сторінці порталу дистанційного навчання при підвищенні кваліфікації спеціалістів за напрямом «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 0101 «Педагогічна освіта», який побудовано у рамках науково-дослідного проекту відкритої освіти «Хмара», обрали модулі для дистанційного вивчення, затвердили теми випускних робіт та пройшли вхідне тестування. Викладачі кафедри дистанційної освіти Університету менеджменту освіти провели лекційні заняття з модуля 1 «Розвиток освіти України в сучасних умовах» та модуля 2 «Навчальний процес на засадах дистанційного навчання та відкритої освіти» в on-line режимі у формі вебінарів та в off-line режимі безпосередньої участі.

Другий етап – дистанційний, передбачає заочне вивчення модуля «Психологія освітньої діяльності» (вибір ВНЗ) та двох модулів за вибором слухача з наступних: «Засоби спілкування в дистанційному навчанні», «Дистанційні технології у випереджуючому навчанні», «Електронне навчання», «Аудіовізуальні засоби в дистанційному навчанні», «Віртуальний навчальний процес». Іншою формою роботи в рамках другого етапу передбачається підготовка та написання випускної роботи.

В рамках третього етапу курсів передбачається вивчення таких модулів: «Основи забезпечення дистанційного навчання» та «Робота викладача-тьютора ВНЗ», а також захист випускної роботи слухача та вручення сертифікатів державного зразку про підвищення кваліфікації.

Маємо надію, що знання, отримані нашими колегами в ході стажування, стануть основою для подальшого розвитку навчальної роботи та допоможуть започаткувати нову форму навчання в університеті – дистанційну.

Міні галерея


Травень
Липень