Науково-практичний тренінг «Оформлення та форми впровадження результатів наукових досліджень»

  • Дата публікації: 12.12.2013

Наука є основою всякого прогресу,

полегшує життя людства, зменшує його страждання

 (М. Склодовська-Кюрі)

 

11 грудня  доцентом кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту Міщук О.В. продовжено серію науково-практичних тренінгів «Наука – продуктивна сила розвитку суспільства» (частина друга: Оформлення та форми впровадження результатів наукових досліджень). Нагадаємо, що перша частина вищезгаданого тренінгу «Методика написання наукової статті» відбулася 24 жовтня 2013 року.

Участь у тренінгу прийняли студенти випускних курсів спеціальностей «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Управління фінансово-економічною безпекою».

У теоретичній частині тренінгу Ольга Віталіївна розповіла студентам про основні види наукових видань, акцент зробила на основних вимогах оформлення результатів наукових досліджень у вигляді монографій, тез доповідей, наукових статей, у рефератах, доповідях, виступах. Особливу зацікавленість  у студентів випускних курсів викликала інформація, що стосувалася оформлення результатів наукових досліджень у вигляді випускних кваліфікаційних робіт, написання кандидатських дисертацій.

У практичній частині тренінгу студенти  ознайомилися з методикою підготовки та оформленнями публікацій до видання, також мали змогу закріпити навички в роботі над тезами. Кожен студент працював над обраною проблемою та  отримував кваліфіковану консультацію.

Тренінг як вид поєднання групового й індивідуального навчання є корисним, оскільки сприяє розвитку пізнавальних процесів особистості та  підвищенню зацікавленості студентів у науково-дослідній роботі, написанні ними наукових тез та статей. Можливість використання тренінгу як експериментальної технології для оволодіння навичками методології науково-дослідної роботи є надзвичайно важливою в сучасній освіті.

Міні галерея


Травень
Липень