Молодий спеціаліст очима роботодавця!

  • Дата публікації: 18.12.2013

В сучасних умовах підвищення ефективності взаємодії освіти і бізнесу, орієнтація освіти на потреби економіки є надзвичайно актуальними питаннями, адже вимоги роботодавців до випускників зростають з кожним роком.

З метою вивчення взаємних очікувань робітників і молодих спеціалістів  кафедра економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту ініціювала  розробку програми співпраці з потенційними роботодавцями. Втілення цієї програми має на меті дати студентам спеціальностей «Фінанси»,  «Економіка підприємства», «Облік і аудит»  практичні знання, навички й розуміння  світу професії, яку вони обрали, надати їм можливість  проникнути в її суть, пробудити інтерес до спеціальності та стати високоякісними фахівцями.

В рамках реалізації вищезгаданої програми, студенти економічного факультету  17 грудня зустрілися з Колісниченко П.Т., яка розповіла їм про професійні вимоги, що висуваються сьогодні роботодавцями до молодих спеціалістів.

Серед основних вимог до випускників, яких в майбутньому обирають потенційні роботодавці, Поліна Тимофіївна виокремила наступні: наявність вищої освіти, фахова компетентність, цілеспрямованість, комунікабельність, відповідальність, впевненість у собі, високий рівень виконавської дисципліни, здатність швидко сприймати інформацію та уміння працювати в команді. Вона вважає, що випускники Уманського державного педагогічного університету  відповідають вищезазначеним вимогам!

Крім того, на думку Поліни Тимофіївни, досконале знання іноземної мови відкриває молодому спеціалісту широкі перспективи кар’єрного й особистісного розвитку.

Також Поліна Тимофіївна відзначила, що існує безліч компаній, які приймають до себе молодих спеціалістів без досвіду роботи, допомагають у побудові кар’єри та створюють можливості для самореалізації.

На нашу думку, Колісниченко П.Т. є професійним та креативним директором, який завжди приходить  на допомогу молоді. В підтвердження цього, Поліна Тимофіївна запросила бажаючих пройти стажування на посаді фінансового директора ПП Колісниченко та бухгалтера туристичної фірми «Пан Коцький».

Зустрічі такого характеру дозволяють розвивати нові форми соціального партнерства між економічним факультетом Уманського державного педагогічного університету та роботодавцями, а також сформувати стратегію підтримки конкурентоспроможності молодих спеціалістів на ринку праці.

Міні галерея


Червень
Серпень