Moodle – перспективна нова система освіти ВНЗ

  • Дата публікації: 11.11.2013

Із розвитком інформаційних технологій перед ВНЗ постала важлива проблема, яка полягає у створенні перспективної нової системи освіти, яка має підготувати суспільство до життя в нових умовах цивілізації. Цим пояснюється виникнення нової форми навчання Moodle – дистанційної, поряд із формами вже відомими і традиційними – стаціонарною, заочною, екстернатом тощо. Дана програма управління дистанційним навчанням орієнтована на взаємодію між викладачем та студентом, також використовується для підтримки очних курсів.

Сьогодні дистанційне навчання на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини здійснюється з використанням потужної технічної та програмної бази. В ролі системи для організації дистанційного навчання використовується програмне забезпечення Moodle, яке володіє всіма необхідними характеристиками.

Нові державні підходи в галузі вищої освіти вимагають від викладачів постійного і безперервного самовдосконалення. Тому це спонукає до активної праці в плані удосконалення їх фахової компетенції, методичної майстерності, оволодіння сучасними комп’ютерними технологіями, бо лиш їх поєднання здатне забезпечити високу якість освітньої діяльності.

Так, 8 листопада 2013 року на інструкційно-методичному семінарі з питань управління дистанційним навчанням викладачами відпрацьовувалась методика пошуку оптимальних шляхів ефективної організації навчального процесу за заочною формою навчання з використанням інноваційних форм і методів, зокрема максимального залучення електронних форм навчання та контролю знань.

Міні галерея


Червень
Серпень