Засідання наукового гуртка

  • Дата публікації: 02.10.2013

1

2 жовтня відбулося засідання студентського наукового гуртка «Державне регулювання регіональної економіки». Студентами були підготовлені цікаві доповіді у яких висвітлювалися наступні актуальні питання:
– формування системи державного регулювання регіонального економічного розвитку;
– законодавче забезпечення процесу державного регулювання економічного розвитку на регіональному рівні;
– аналіз зарубіжного досвіду регулювання соціально-економічного розвитку на регіональному рівні та можливості його використання в Україні.
Підводячи підсумки засідання, д.е.н. Курмаєв П.Ю. подякував студентам за змістовні доповіді та зорієнтував на подальші наукові розвідки.

Травень
Липень