Відкрите заняття на тему «Функціонування інфраструктури національного ринку»

  • Дата публікації: 01.10.2013

1 жовтня 2013 року було проведене к.е.н., ст. викладачем Митяй О.В. відкрите заняття з дисципліни «Національна економіка», у якому брали участь студенти ІІІ курсу спеціальностей «Економіка підприємства», “Фінанси і кредит” та “Маркетинг”. Тема заняття: «Функціонування інфраструктури національного ринку». У ході лекції студенти з’ясували сутність, види та функції інфраструктури національного ринку, а саме: фінансову система України; бюджетну система н аціональної економіки; податкову система та політику в національній економіці. Частково-пошуковий метод викладання матеріалу, застосований Оксаною Василівною, спонукав студентів до роздумів, самостійного пошуку відповідей на актуальні питання економіки.

Цікаве заняття, побудоване у формі порівняння інфраструктури різних країн світу, продемонструвало доволі високий рівень знань студентів з дисципліни. Воно відзначалося науковістю, логічністю викладення, умінням студентів взаємодіяти та добрим мікрокліматом у студентському колективі.

Використані під час заняття методи групової роботи, мозкового штурму, проблемної бесіди, а також влучно підібрані відеоролики отримали схвальну оцінку колег, присутніх на заході. Сама ж Оксана Василівна відмітила активність та відкритість студентів, без яких би не вдалося досягти поставлених цілей.

Міні галерея


Червень
Серпень