Маркетингові ділові ігри

  • Дата публікації: 28.10.2013

В рамках тижня маркетингу було проведено 2 ділові гри: перша «Створи! Мотивуй! Дій!» 21 жовтня – для студентів ІІІ курсу економічного факультету; друга «Візуалізація брендів» 24 жовтня – для студентів ІІ курсу.

У грі «Створи! Мотивуй! Дій!» з учасників було сформовано команди. Кожна команда за жеребом отримувала назви товарів, наприклад, чай і парфуми. Основним завданням команд було згадати рекламу товару, яка йде по телебаченню, і відтворити її без слів, за допомогою рухів, жестів, міміки тощо. Та команда, яка найкраще впоралася із завданням, вигравала.

У грі «Візуалізація брендів» команди таємно отримували назви брендів і один учасник повинен був для своїх колег за допомогою будь-яких засобів, крім мовних, передати назву бренду. Вигравала команда, яка найшвидше відгадувала правильну назву торгівельної марки.

Взагалі, ділова гра як метод активного навчання її учасників, є дієвим інструментом пошуку рішень в умовних проблемних ситуаціях. Елементами ділової гри зазвичай є розподіл за ролями, змагання, особливі правила тощо. Ділові ігри тижня маркетингу було проведено з метою вироблення у студентів навичок прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей.

Основними завданнями проведених ділових ігор були:

  • зосередження уваги студентів на необхідності чіткого формулювання мети, виявлення проблемної ситуації та аналізу всіх можливих варіантів усунення проблеми;
  • навчання студентів обґрунтуванню можливих альтернатив у аргументуванні власної думки;
  • формування навичок прийняття управлінських рішень за обмежений період часу;
  • формування навичок групової розробки та прийняття управлінських рішень;
  • виявлення лідерів в групах та розвиток їх лідерських можливостей, а також творчої активності студентів.

Міні галерея


Лютий