Студентський науковий гурток: «Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні»

  • Дата публікації: 30.09.2013

При кафедрі економічної теорії і права розпочинає свою роботу студентський науковий гурток за тематичним спрямуванням: «Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні» під керівництвом доц. Слатвінського М. А.

 Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, коґнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.

     Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;

2) приймати участь в науковому житті університету (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;

3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні;

4) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

На засіданнях гуртка розглядатимуться актуальні проблеми теорії та практики інвестиційно-інноваційної діяльності. Тематика доповідей присвячена проблемам активізації інвестування в економіку країни, розвитку в Україні інноваційної діяльності тощо.

Орієнтовна тематика роботи гуртка на 2013-2014 н.р.:

1. Організаційно-економічні проблеми інвестиційно-інноваційної діяльності.

2. Державна підтримка інвестиційно-інноваційної діяльності.

3. Інноваційне суспільство та сучасні ІТ-технології.

4. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку.

5. Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки.

Міні галерея


Червень
Серпень