Проведено Всеукраїнський науково-методичний семінар «Економіка туризму: теорія та практика»

  • Дата публікації: 26.09.2013

26 вересня 2013 року кафедра туризму та готельно-ресторанної справи провела Всеукраїнський науково-методичний семінар на тему «Економіка туризму: теорія та практика».

Головною метою науково-методичного семінару «Економіка туризму: теорія та практика» є дослідження ключових питань розвитку економіки туризму її  форм та видів.

Визначення специфіки туризму в Україні, його історії та можливостей сьогодення – одне з центральних завдань вітчизняних фахівців у галузі туризму. У цьому аспекті актуальним є дослідження туризму як важливого фактора інтеграції України до європейської та світової спільноти, з’ясування ролі туризму в процесі адаптації української нормативно-економічної бази до європейських стандартів, розробка принципів державної політики розвитку туризму, вивчення інфраструктурного потенціалу України та його використання у справах туризму, ресурсів національної рекреації тощо.

Розвиток туризму впливає на процвітання як економіки держави в цілому, так і інших ключових секторів економіки: транспорту, зв’язку, торгівлі, будівництва й сільського господарства.

Гості які були присутні на семінарі та студенти мали можливість ознайомитися та обговорити нагальні питання розвитку туристичної індустрії в Україні та у світі.

Актуальними питаннями обговорення на науково-методичному семінарі були виступи провідних фахівців у галузі туризму: Колісніченко П.Т. – директора Уманського туристичного бюро «Пан Коцький» та Нежурбіди О.О. – директора туристичного підприємства «Соната».

Викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи виступили з ґрунтовними доповідями на тематику розвитку сучасних тенденцій у сфері міжнародного туризму.

   

З гарними доповідями виступили студенти І-ІІІ курсу напряму підготовки «Туризм». Кожна доповідь була сформована логічно із застосуванням сучасних інформаційних технологій та мультимедійного обладнання.

Міні галерея


Травень
Липень